Dött träd i trädgården

Standard

Träd lever och dör som allt annat i trädgården. Men då de lever så mycket längre än mycket annat är det inte alla som har behövt hantera ett dött träd på sin tomt. Sitter man dock i just denna sits kan det vara bra och veta vad man egentligen borde göra åt det.

Det finns många olika anledningar till varför ett träd dör till att börja med. Men när de väl dör fortsätter de att vara en viktig del av naturen. Barkborrar och andra insekter letar sig till trädet för att bryta ned det. Sedan börjar svampväxterna invadera, följt av skalbaggar som äter svamparna.  Håligheter formas och i detta kan fåglar få för sig att bygga sina bon. Och medan döda träd fyller viktiga funktioner i skogen är det sällan något man vill ha stående mitt i trädgården.

Vad man kan göra åt träder kommer till att börja med bero på storleken. Ett mindre dött träd kan de flesta fälla själv och kapa upp för att lättare kunna forslas bort. Ett stort träd kan dock skapa mer problem. Att kontakta en firma som fäller träd är rekommenderat. Men även för dem kan det innebära svårigheter då trädet kanske inte längre är säkert att klättra i. I sådana fall kan de behöva använda sig av en skylift. Situationen går i regel att lösa på ett eller annat sätt.

Efter trädet är fällt får man även en stubbe kvar. Och medan ett dött träd kan vara så poröst att man kan hacka sönder den själv kan det även vara fallet att den måste avlägsnas med ett speciellt verktyg. Efter åt kan man täcka området med ny jord och så lite gräsfrön. Inte långt därefter kommer det inte vara några spår kvar av trädet.