Jordförbättring

Standard

En av de viktigaste förutsättningarna för att få en prunkande trädgård är att ha en riktigt bra jord till alla växter. Uttrycket ”falla i god jord” är ett vältaligt uttryck som även beskriver hur det mesta grönskar bara jordmånen är rätt.

Olika typer av växter trivs med olika sorters jordblandningar, utifrån pH-värde eller ämnen de behöver. Ofta är det bättre att ta reda på vilken typ av jord som man har på tomten och sedan välja att plantera den typ av växter som trivs i just den jordmånen.

Det kan vara svårt att ändra en sur jord som täcker ett stort område, särskilt om den är omgiven av barrträd som ständigt ”återförsurar” jorden med sina barr. Vill du ändå försöka få jorden mer basisk så är kalk ett bra medel att använda sig av för att få upp jordens pH.

Strukturen på jorden är mycket viktigt eftersom den påverkar hur myllan håller kvar vattnet runt växterna. Om du känner dig osäker på vilken typ av jord du har så kan du skicka ett prov till  jordanalys hos ett lantbrukskemiskt laboratorium.

Här kommer några förslag om vad man kan göra för att förbättra olika typer av jordar:

Sandjord: Det är lätt att gräva i en sandjord men den är näringsfattig och torkar snabbt ut. Genom att tillföra mull och näring får du en bra jord som de flesta växter trivs i.

Lerjord: Består av finkorniga partiklar samt är tät och hård att gräva i. Den här jordtypen är mycket vanlig och för att förbättra den kan man blanda ned torvmull och kompost. I allmänhet så är lerjord näringsrik men eftersom den är så tung så trivs inte växterna i den. Grus kan också vara bra att vända ned i leran eftersom det gör att jorden dränerar bättre. Tyvärr så kan det ta flera år av jordförbättringsarbete innan lerjorden blir riktigt bra.

Sur jord: Den här jorden är kemiskt sur och har ett lågt pH-värde(4-5). En jord med ett värde på 6-7 är neutral och passar de flesta växter. Testa gärna pH-värdet på din sura jord på så sätt kan du se hur mycket kalk du ska tillföra. Det är inte bra att överkalka eftersom jorden då kan bli basisk. För sur eller för basisk jord gör det svårt för växterna att tillgodogöra sig näringsämnen.

En god dränering är också viktigt. De allra flesta växter avskyr att ha för blött ”om fötterna”. Var noga med att alltid behålla gamla dräneringsdiken och ledningar. Eller bygg nya. Att tillsätta grus i lerjordar är som sagt, också bra för att öka dräneringen av vatten.

Sura jordar är ett rätt vanligt problem. Men det finns en hel del växter som faktiskt trivs med ett lågt pH.

Surjords växter:

  • Tomat,
  • Hallon,
  • Potatis,
  • Jordgubbar
  • Ljung
  • Hortensia
  • Rhododendron
  • Hostor
  • Vissa sorters liljor