Lägg den perfekta stengången

Standard

När man rör sig mycket i trädgården kan det ibland vara bra att investera i riktigt fina gångstigar. Dels för att man då inte tappar bort sig lika lätt men framförallt för att man då inte går och förstör för mycket på gräsmattan vid de tillfällen den är extra känslig.

palmallé med stengång

Hur anlägger man då den perfekta stengången? För det första så kanske vi bör komma överens om att ”perfekt” är något extremt personligt, något som gör att hela processen blir personlig. För det första så vill vi ta och bestämma oss för vilken typ av sten vi vill ha.  Det finns idag ett otroligt stort utbud av marksten, både i betong och i natursten. Det vanligaste alternativet i natursten är antagligen skiffer som tack vare sin speciella struktur enkelt går att spräcka till skivor. Detta ger, i dess naturliga format, en väldigt unik look som de flesta nog känner igen. Vi borde även nämna att skiffer precis som andra stenarter kan slipas och poleras och ge ett lite finare intryck. Ett tips kan vara att gå in på Stonefactory.se och där gå igenom alla de olika alternativen för att hitta det som passar dig bäst.

När du väl har valt vilken sten du skall lägga är det dags för att säkerställa underlaget. Ett bra grundarbete är något du kommer tjäna på under de kommande åren då det sparar dig arbete i form av ogräsplockning. Det tar dessutom och senarelägger när du kommer behöva lägga om plattorna, något man alltid kommer behöver göra efter en viss tid.

För att göra underarbetet korrekt så krävs det viss planering. Du behöver dels tänka på hur stor belastningen kommer att vara på plattorna då det påverkar hur djupt du behöver gräva. Om du endast kommer att gå på plattorna så krävs det inte att du gräver lika djupt som om du till exempel hade planerat att kunna köra på dem.  När du gräver måste du även ta och lägga in en lutning, förslagsvis bort från huset. Detta gör att regnvattnet inte tar och samlas för att sedan rinna mot huset. På en fem meter lång väg så räcker det med ungefär 7,5cm.

Efter det så behöver du placera ut bärlagret vilket oftast består av lite grövre kross. Även här varierar det beroende på behov. Det kan vara passande att placera ut en fiberduk innan så att bärlagret inte blandar sig med jorden under. Placera sedan ut sättsanden eller stenmjöl, det är detta plattorna skall ligga på.  Efter att det är gjort korrekt så kan man lägga plattorna!

Om du är intresserad av mer detaljerade instruktioner om läggningen så finns det en bra beskrivning på Beijer byggs hemsida.