Om översvämningar i trädgården

Standard

Regn är i grund och botten bra för all växtlighet vi har i trädgården. Men för mycket att något gott kan ju som alla vet bli något dåligt. Översvämning i trädgården är något vi alla hoppas kunna undvika, men samtidigt är det bra att ha lite mer kunskap om det.

På grund av klimatförändringar kommer vi mest troligt se allt mer extremväder, även här i Sverige. Och rapporter har visat att kommuner över hela landet är dåligt förberedda för bland annat väldigt mycket regn. Vill man veta mer om just detta kan man läsa mer på Informationscentrum för hållbart byggande.

Ju fler fasta beläggningar man har i trädgården desto färre möjligheter har vattnet att tränga ned i jorden och risken för översvämningar kommer därför att öka. Funderar man på att lägga in något som en trädgårdsgång med stenplattor eller liknande kan det vara bra att använda lite bredare fog av sand för att låta vattnet enklare tränga igenom. Ju mer vatten man kan leda ned i marken desto bättre då detta hjälper till att öka mängden grundvatten.

Ett skydd man kan ha i trädgården för att skydda sina egna växter är så kallade regnbäddar. Vilket är fördjupningar i trädgården där vattnet kan rinna ned. Dessa bör placerar minst fem meter från huset och det är viktigt att fallet är bort från huset också. Annars leder man vattnet mot huset, vilket kan orsaka allvarliga vatten- och fuktskador.

Har man ett dåligt dagvattensystem hemma behövs dock inte extremregn för att orsaka översvämning. Ett sätt att beskriva detta har varit att om ens växter närmast huset överlever utan att man vattnar dem har man ett felkonstruerat hus. Det stämmer inte alltid exakt då problemet även kan sitta i dräneringen. Men stående vatten kring huset är hur som helst alltid ett problem.