Översvämning i trädgården

Standard

Vatten är så klart mycket viktigt för trädgården, det vet vi alla. Men för mycket av något gott kan snabbt leda till problem. En översvämning i trädgården kan ha flera olika orsaker men är alltid nå+got man behöver tackla ganska snabbt för att inte gräsmattan eller växterna ska ta skada.

Det första problemet kan helt enkelt vara dräneringen, något som kan vara boven när man märker att dagvattnet blir stående länge intill huset. Detta är också ett problem för själva huset och något man bör se över illa kvickt. Ta kontakt med ett företag som Swoosh och låt dem kontrollera dräneringen. Upptäcker de något problem kan de även ge råd om hur det kan lösas.

Om översvämningen istället beror på hög nederbörd under en kort period kan detta hanteras genom att ha regnbädd i trädgården. På så sätt kan regnvattnet ledas ned i en fördjupning och bort från trädgården. Då kan det sakta tränga ned i jorden och hjälpa till att öka mängden grundvatten.

Varje trädgård har ju dock inte en naturlig fördjupning. Vad man då kan göra är att skifta ut jorden mot stora stenar och sedan lägga mulljord ovanpå. Alternativt går det att gräva ut en fördjupning, lossa på jorden och sedan lägga ut en blandning av mull och sand ovanpå det. Här kan man sedan med fördel plantera buskar eller plantor. En sådan fördjupning bör ligga minst fem meter från huset, helst bara ett par meter från husgränsen och med fall bort från huset.

Det är alltid bäst att se var vattnet står som högst efter en stor regnskur. Detta låter en veta var det potentiellt kan finnas en riskzon för översvämning. Genom att göra något åt detta redan innan det sker en riktigt översvämning behöver man inte oroa sig för skador i trädgården.