Sanering i trädgården

Standard

Trädgårdar kan utsättas för många olika påfrestningar med åren. Det finns gott om skadedjur som orsakar besvär under vissa säsonger, låg nederbörd kan leda till dålig växtlighet och mycket annat kan leda till det ena problemet efter det andra. Men har man riktigt otur kan det finnas ämnen i jorden som inte bara är skadligt för växterna utan även för människor och djur som bor i närheten.

Det finns många skadliga ämnen i naturen som vi inte vill få för hög halt av i jorden. Beroende på var man bor och vilka industrier eller verksamheter som finns i närheten kan man löpa risken för att drabbas av olika typer. Ett ämne man exempelvis kan drabbas av är arsenik, som är speciellt problematiskt om det odlas grödor på marken.

Behöver man rensa jorden från något som detta betyder det att marken behöver grävas upp. En perfekt anlagd trädgård kommer då mer eller mindre behöva rivas för att påbörja sanerings arbetet. Detta är något som utförs av experter då det både behövs speciell utrustning och erfarenhet för att veta hur det ska hanteras korrekt.

Beslut om sanering kan vara något som ligger helt utanför ens egna händer också. Detta är något som kan beslutas om på kommunnivå eftersom marken kan klassas som giftig och inte säker att bo på. I dessa fall kan det dock finnas planer på hur trädgården sedan kan återställas, men i det stora hela kommer man ju behöva börja om från noll igen när allt saneringsarbete äntligen är över.

Hur lång tid ett sådant projekt tar beror så klart väldigt mycket på omständigheterna, men man kan lätt förvänta sig att det pågår i månader snarare än veckor eller dagar. Med så pass skadliga ämnen i marken är det trotts allt inte smart att försöka ta genvägar.